Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Ajudes a les associacions de protecció i defensa dels animals GVA 2020

Resolució de 20 de setembre de 2020, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es concreta el dia de justificació de les ajudes a les associacions de protecció i defensa dels animals per a l’exercici 2020, després de la suspensió dels termes i interrupció dels terminis administratius en virtut del Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Resolución de 20 de septiembre de 2020, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se concreta el día de justificación de las ayudas a las asociaciones de protección y defensa de los animales para el ejercicio 2020, tras la suspensión de los términos e interrupción de los plazos administrativos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.


Més informació