Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Subvencions Educació i Foment de la Cultura Valencia 2020

Des de la Regidoria de Transparència i Govern Obert de l’Ajuntament de València  s’ha aprovat la Convocatòria de Subvencions per a Projectes d'Educació i Foment de la Cultura de la Transparència i Govern Obert 2020.

 

Aquesta convocatòria de subvencions, està dotada amb 51.000 euros i cada projecte podrà rebre una quantia màxima de 3000 euros. Va dirigida a entitats sense ànim de lucre (inscrites en el Registre d'Entitats ciutadanes de l'Ajuntament de València) i centres educatius de qualsevol nivell situats en el terme municipal de València.
El termini per a presentar les sol·licituds serà de 30 dies naturals a comptar del següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP), en breu serán publicades.


Més informació