Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Ajudes GVA 2016 en matèria de joventut

Informació pública del projecte d’ordre per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió d’ajudes en matèria de joventut.

 

En compliment del que disposa l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es comunica que l’esborrany de l’ordre per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió d’ajudes en matèria de joventut, es troba a disposició dels interessats en l’enllaç que s’indica més avall, perquè, en el termini màxim de 15 dies comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, puguen al·legar el que estimen oportú.

Més informació

Formamos parte de

 

 

 

OFERTAS COLECTIVO PROFESIONAL