Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Ayudas Igualdad mujeres y hombres GVA 2017

Resolució de 28 de desembre de 2016, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l’exercici 2017 les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l’associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana. 

Resolución de 28 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las ayudas para el desarrollo de programas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres y/o el asociacionismo de mujeres, en la Comunitat Valenciana. [2016/10647]
Mitjançant l’Ordre 14/2016, de 5 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, s’estableixen les bases reguladores de les ajudes que regiran el procediment de concessió d’ajudes econòmiques destinades a entitats sense ànim de lucre per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l’associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana (DOCV 7830, 18.07.2016). En virtut del que exposa i de conformitat amb l’article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, resolc: Primer. Objecte Convocar les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l’associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana, regulades per l’Ordre 14/2016, de 5 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per a l’exercici 2017. 

Més informació

Formamos parte de

 

 

 

OFERTAS COLECTIVO PROFESIONAL