Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

EMCUJU- Programa de subvencions d'ocupació GVA 2017

EMCUJU- Programa de subvencions d'ocupació destinades a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, per a l'exercici 2017 (SERVEF)

 

La concessió de subvencions per a la contractació de les persones jóvens, que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Podran ser beneficiaris d'estes ajudes els ajuntaments, les mancomunitats i les diputacions de la Comunitat Valenciana, així com els seus organismes autònoms.

En cap cas podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats en què concórrega alguna de les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Més informació

Formamos parte de

 

 

 

OFERTAS COLECTIVO PROFESIONAL