Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Presentem al Consell un informe per a incloure la figura dels i les edusos en el sistema educatiu.

En l'actualitat l'esborrany del Projecte de Decret del Consell d'organització de l'orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià no contempla la figura de les i dels edusos. Per això, hem elaborat un informe de caràcter jurídic al respecte d'aquesta incardinació i funcions professionals.

Ho hem presentat al Consell perquè s'incloga la figura de les educadores i educadors socials ja què considerem vital atendre aquesta proposta, en compliment de l'objectiu (ODS) de l'agenda 2030 de "garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a totes i tots".