Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Avís: inscripció nous cursos Pla de formació GVA àmbit de la infància i adolescència 2021

Et recordem que hui dilluns, 4 d’octubre, a les 17.00 h. s'obrirà la inscripció de dos cursos gratuïts de la 4a Edició del Pla de Formació per a professionals, que intervenen en l'àmbit de la infància i adolescència de la Comunitat Valenciana. (Veure cartells adjunts).

Cursos:

  • “PREVENCIÓ EN LES NECESSITATS DE PROTECCIÓ I REDUCCIÓ DE LA VULNERABILITAT EN LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA”.
  • “COM ACTUAR ENFRONT DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA INFÀNCIA?” 

Inscripcions: 

Enllaç en cartells

 

Des de la Direcció General d'Infància i Adolescència es promou, com a línia bàsica d'actuació, la formació a persones que atenen la infància, a través d'accions dirigides a les persones professionals que presten els seus serveis en l'àmbit de la protecció dels xiquets, xiquetes i adolescents amb l'interés general d'aconseguir que estiguen familiaritzades i sensibilitzades amb les particularitats d'aquest sector de la població i que disposen, a més, d'estratègies adequades per a previndre la desprotecció i per a la promoció dels drets de la infància i adolescència.

 

Dins d'aquest pla formatiu, per a millorar la qualitat de l'atenció professional a xiquetes, xiquets i adolescents, la Direcció General d'Infància i Adolescència, en el marc del conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valencia, Col·legi Oficial de Treball Social de València, el Col·legi Oficial de Treball Social d’Alacant, el Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana, el Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana i l’Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, convoca diferents cursos de formació per a professionals de l'àmbit de la infància i adolescència. Tots els cursos són gratuïts i estan acreditats per la Direcció General d'Infància i Adolescència.

 

#prenemlaparaula #lanostraveu #formacioninfancia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Te recordamos que hoy lunes, 4 de octubre, a las 17.00 h. se abrirá la inscripción de dos cursos gratuitos de la 4ª Edición del Plan de Formación para profesionales, que intervienen en el ámbito de la infancia y adolescencia de la Comunidad Valenciana. (Ver carteles adjuntos).

Cursos:

  • "PREVENCIÓN EN LAS NECESIDADES DE PROTECCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA".
  • "¿CÓMO ACTUAR FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA?"

Inscripciones:

Enlace en carteles

 

Desde la Dirección General de Infancia y Adolescencia se promueve, como línea básica de actuación, la formación a personas que atienden a la infancia, a través de acciones dirigidas a las personas profesionales que prestan sus servicios en el ámbito de la protección de los niños, niñas y adolescentes con el interés general de lograr que estén familiarizadas y sensibilizadas con las particularidades de este sector de la población disponiendo, además, de estrategias adecuadas para prevenir la desprotección y para la promoción de los derechos de la infancia y adolescencia.

 

Dentro de este plan formativo, para mejorar la calidad de la atención profesional a niñas, niños y adolescentes, la Dirección General de Infancia y Adolescencia, en el marco del convenio de colaboración con el Col·legi Oficial de Psicología de la Comunitat Valencia, Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante, el Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana, el Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia convoca diferentes cursos de formación para profesionales del ámbito de la Infancia y Adolescencia. Todos los cursos son gratuitos y están acreditados por la Dirección General de Infancia y Adolescencia.

 

#prenemlaparaula #lanostraveu #formacioninfancia

 

 

 

Formamos parte de