Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Avís: 5 d’octubre inscripció nou curs Pla de formació GVA àmbit de la infància i adolescència 2021

Pren nota! Demà dimarts 5 d’octubre, a les 17.00 h. comença el termini d’inscripció d'un altre curs gratuït de la 4a Edició del Pla de Formació per a professionals, que intervenen en l'àmbit de la infància i adolescència de la Comunitat Valenciana. (Veure cartell adjunt).

Curs:

‘PSICOLOGIA I ACOLLIMENT RESIDENCIAL. CAP A UNA NOVA MANERA D'ENTENDRE ELS SEUS MONS’.

 

Inscripció: 

Enllaç en cartells

 

Des de la Direcció General d'Infància i Adolescència es promou, com a línia bàsica d'actuació, la formació a persones que atenen la infància, a través d'accions dirigides a les persones professionals que presten els seus serveis en l'àmbit de la protecció dels xiquets, xiquetes i adolescents amb l'interés general d'aconseguir que estiguen familiaritzades i sensibilitzades amb les particularitats d'aquest sector de la població i que disposen, a més, d'estratègies adequades per a previndre la desprotecció i per a la promoció dels drets de la infància i adolescència.

 

Dins d'aquest pla formatiu, per a millorar la qualitat de l'atenció professional a xiquetes, xiquets i adolescents, la Direcció General d'Infància i Adolescència, en el marc del conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valencia, Col·legi Oficial de Treball Social de València, el Col·legi Oficial de Treball Social d’Alacant, el Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana, el Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana i l’Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, convoca diferents cursos de formació per a professionals de l'àmbit de la infància i adolescència. Tots els cursos són gratuïts i estan acreditats per la Direcció General d'Infància i Adolescència.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¡Toma nota! Mañana, martes 5 de octubre a las 17.00 h. se abrirá la inscripción de otro curso de la 4ª Edición del Plan de Formación para profesionales, que intervienen en el ámbito de la infancia y adolescencia de la Comunidad Valenciana. (Ver cartel adjunto).

 

Curso:

“PSICOLOGÍA Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL. HACIA UNA NUEVA FORMA DE ENTENDER SUS MUNDOS”.

 

Inscripción:

Enlace en carteles

 

Desde la Dirección General de Infancia y Adolescencia se promueve, como línea básica de actuación, la formación a personas que atienden a la infancia, a través de acciones dirigidas a las personas profesionales que prestan sus servicios en el ámbito de la protección de los niños, niñas y adolescentes con el interés general de lograr que estén familiarizadas y sensibilizadas con las particularidades de este sector de la población disponiendo, además, de estrategias adecuadas para prevenir la desprotección y para la promoción de los derechos de la infancia y adolescencia.

 

Dentro de este plan formativo, para mejorar la calidad de la atención profesional a niñas, niños y adolescentes, la Dirección General de Infancia y Adolescencia, en el marco del convenio de colaboración con el Col·legi Oficial de Psicología de la Comunitat Valencia, Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante, el Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana, el Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia convoca diferentes cursos de formación para profesionales del ámbito de la Infancia y Adolescencia. Todos los cursos son gratuitos y están acreditados por la Dirección General de Infancia y Adolescencia.

 

#prenemlaparaula #lanostraveu #formacioninfancia

Formamos parte de

 

 

 

OFERTAS COLECTIVO PROFESIONAL