Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Ajudes GVA participació ciutadana en l'associacionisme 2020

Oberta la sol·licitud de subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme, durant l'exercici 2020.

La Generalitat, per mitjà del foment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme, té com a objectiu estimular la dinàmica participativa de la població promovent que siguen els mateixos integrants d'un col·lectiu els que promoguen iniciatives i instruments de participació activa.

A aquest efecte, s'entendrà per participació ciutadana l'exercici del dret de la ciutadania a participar en el procés de presa de decisions públiques i en l'elaboració, execució i avaluació de les polítiques públiques.

Les entitats ciutadanes són un dels vehicles fonamentals a través dels quals es promou la participació activa de la ciutadania en l'esfera pública. És per això que es considera necessari destinar subvencions a aquestes associacions.

 

Més informació