Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Subvencions per a foment de la igualtat 2016 València

Les presents Bases tenen per objecte regular el règim de Subvencions de la Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives a associacions sense ànim de lucre, per a desenvolupar projectes amb l’objectiu de promoure la igualtat entre dones i homes i la sensibilització social respecte a la discriminació de les persones LGTBI, en el municipi de València.

Qui ho pot solicitar
Podran sol•licitar les ajudes aquelles associacions sense ànim de lucre que complisquen els següents requisits, que han de mantenir-se durant l'execució de la subvenció concedida i la seua justificació:

  • a) Associacions de dones, federacions o plataformes de dones, amb implantació municipal que tinga com a finalitat la promoció de la igualtat entre dones i homes, o
  • b) Associacions mixtes, sempre que compten amb secretaria/vocalia o delegació de dones, o entre les finalitats de l'associació es trobe la igualtat entre dones i homes, amb l'objectiu de promoure la participació de les dones en el moviment associatiu mixt, o
  • c) Associacions que el seu objectiu siga de forma principal la defensa de la igualtat i els drets de la persones i col•lectius LGTBI.

 

Més informació

Formamos parte de

 

 

 

OFERTAS COLECTIVO PROFESIONAL