Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Portafolis Europeu de les Llengües

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es regula la sol·licitud de participació i l’aplicació del Portfolio Europeu de les Llengües i el Portfolio Europeu de les Llengües electrònic, e-PEL (+14), en els centres d’Educació Infantil i Primària, d’Educació Secundària i de Formació de Persones Adultes de la Comunitat Valenciana.

 

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE), modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitativa educativa (LOMQE), estableix les etapes, nivells, cicles i graus del sistema educatiu espanyol no universitari, l’ordenació i els seus principis pedagògics. En el Preàmbul s’arreplega, entre els objectius marcats per la Unió Europea i la UNESCO, obrir els sistemes d’educació i formació al món exterior, la qual cosa exigeix, entre altres consideracions, millorar l’aprenentatge d’idiomes estrangers, augmentar la mobilitat i els intercanvis i reforçar la cooperació europea...

Més informació

Formamos parte de

 

 

 

OFERTAS COLECTIVO PROFESIONAL