Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Ayudas GVA Integración social de inmigrantes

Resolució d’11 de juliol de 2016, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per als exercicis 2016 i 2017 les subvencions destinades a la realització de projectes dirigits a la integració social de persones immigrants. 

Per mitjà de l’Ordre 11/2016, de 9 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a la realització de projectes dirigits a la integració social de persones immigrants (d’ara en avant Ordre 11/2016 per la qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions per a la integració social de persones immigrants), DOCV número 7783, de 16.05.2016. En virtut del que s’ha exposat i de conformitat amb l’article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, resolc: 

Objecte
Convocar per als exercicis 2016 i 2017 les subvencions destinades al finançament de les despeses corrents derivades de la realització de projectes d’integració social de persones immigrants que es desenvolupen en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana regulades per l’Ordre 11/2016 per la qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions per a la integració social de persones immigrants.

Més informació

Formamos parte de

 

 

 

OFERTAS COLECTIVO PROFESIONAL