Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Subvencions sensibilització i d'educació per al desenvolupament

Les bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de València per a la realització de projectes de sensibilització i d'educació per al desenvolupament.

Des de la perspectiva de la solidaritat i la promoció del desenvolupament sostenible, les subvencions es destinen a fomentar la iniciativa de les ONGD per a construir una ciutadania crítica i global sobre les desigualtats mundials i la relació entre els països del nord i del sud global per una transformació social i mundial. Els projectes i activitats de sensibilització social i educació per al desenvolupament hauran d'estar dirigits a: 

  • Fomentar una reflexió crítica sobre les causes de la desigualtat mundial i les seues  conseqüències.  
  • Promoure l'educació per a la pau, la solidaritat i el desenvolupament, per a generar valors i actituds de solidaritat i justícia que contribuïsquen a la transformació social   Impulsar el comerç just i el consum responsable. 
  • Promoure el respecte dels Drets Humans i incidir especialment en els drets polítics, socials i culturals i en la promoció dels drets individuals i col·lectius dels pobles. 
  • Millorar la qualitat dels recursos pedagògics i materials educatius al voltant de l'educació per al desenvolupament, mitjançant l'impuls de tallers i activitats que contribuïsquen a una millor percepció de la societat valenciana cap als països del sud.  
  • Difondre el contingut dels Objectius de desenvolupament sostenible establits en l'Agenda 2030.  
  • Impulsar iniciatives que tinguen en compte el foment de l'equitat de gènere, la dimensió intercultural, els drets humans, la sostenibilitat ambiental, la participació democràtica i l'enfortiment del teixit social.
  • Fomentar el voluntariat i la participació de la societat valenciana com a agents  d'educació per al desenvolupament.   Desenvolupar iniciatives i propostes de caràcter innovador en l'àmbit de la  sensibilització i l'educació per al desenvolupament.
  • Fomentar el treball en xarxa en l'àmbit d’EpD entre les ONGD del municipi de  València.


Más información

Formamos parte de

 

 

 

OFERTAS COLECTIVO PROFESIONAL