Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Pla de Subvencions Ciutat Educadora - València

L’ objecte de la presente convocatòria és desenvolupar el procediment per a la concessió de la subvenció, en règim de concurrència competitiva, dels projectes realitzats durant el curs 2016-2017 per diferents entitats que treballen en l’àmbit de l’educació i/o de la seua promoció. 

 

El termini per a presentar les sol·licituds serà de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (B.O.P.). 
Les còpies dels documents que acompanyen a la sol·licitud, seràn confrontades amb l'original en qualsevol dels registres a què es referix el punt anterior.

Més informació

Formamos parte de

 

 

 

OFERTAS COLECTIVO PROFESIONAL