Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Subvenciones a los proyectos T'avalem GVA 2016

Resolució de 21 de novembre de 2016, de la Direcció General del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes T’avalem, en desenvolupament del programa mixt d’Ocupació - Formació Garantia Juvenil.

 

Per mitjà de la realització de projectes de formació en alternança amb l’ocupació, amb càrrec a l’exercici pressupostari 2017, en aplicació de l’Ordre 24/2016, de 2 de novembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores d’aquestes.
A fi de concretar o desenvolupar en l’àmbit competencial de la Comunitat Valenciana, el que preveu la normativa estatal d’aplicació general, es publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (d’ara en avant, DOGV), en data 8 de novembre de 2016, l’Ordre de 24/2016, de 2 de novembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per la qual s’aproven les bases reguladores dels projectes T’avalem en desplegament del programa mixt d’Ocupació - Formació Garantia Juvenil. Es considera oportuna la tramitació anticipada d’una resolució de convocatòria d’ajudes destinades a aquest programa per a l’exercici 2017, segons el que preveu l’article 167 de la llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, s’estableix que podrà arribar-se al moment procedimental immediatament anterior al de la resolució de la concessió, i haurà de constar en tots els tràmits que tal atorgament estarà condicionat a l’existència, en els pressupostos de l’exercici econòmic següent, de crèdit adequat i suficient per a això. 


Més informació

Formamos parte de

 

 

 

OFERTAS COLECTIVO PROFESIONAL