Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Subvenciones equipamiento Diversidad Funcional GVA 2017

Resolució de 18 d’abril de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l’exercici 2017 les subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a projectes d’inversió en equipament i obres de centres d’atenció a persones amb diversitat funcional. 

Resolución de 18 de abril de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convoca para el ejercicio 2017 las subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para proyectos de inversión en equipamiento y obras de centros de atención a personas con diversidad funcional. 
Mitjançant l’Ordre 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes i subvencions en matèria d’atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de l’autonomia personal i de l’accessibilitat (DOCV 7705, 26.01.2016), es regulen en el títol II, capítol VII, les bases per a la concessió de subvencions per a projectes d’inversió en equipament i obres de centres d’atenció persones amb diversitat funcional.

Més informació

Formamos parte de

 

 

 

OFERTAS COLECTIVO PROFESIONAL