Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Ajudes associacions de protecció i defensa dels animals 2016

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2016, de la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen les ajudes a les associacions de protecció i defensa dels animals per a l’exercici 2016.

 

L’Ordre de 22 de desembre de 2006, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s’establixen ajudes a les associacions de protecció i defensa dels animals establix, en el seu apartat cinqué, que les sol·licituds d’ajuda es presentaran per mitjà d’instància degudament emplenada i subscrita pel representant legal de l’associació en el termini de presentació que es farà públic anualment per mitjà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Més informació

Formamos parte de

 

 

 

OFERTAS COLECTIVO PROFESIONAL