Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Apertura de Elecciones COEESCV 2019

Us comuniquem que una vegada finalitzat el termini per a la presentació de candidatures a Junta de Govern, s'han rebut dues candidatures; una presidida per Norma Gozálvez Huguet i una altra presidida per Josep Antoni Martí Bovea. Tots i totes les components compleixen els requisits per a formar part d'aquestes, per la qual cosa la Junta de Govern celebrada l'11 de març va proclamar les dues candidatures com a vàlides i l'obertura d'eleccions a Junta de Govern del COEESCV. 

Us animem a participar en les eleccions presencialment, en l'Assemblea electoral que tindrà lloc el 5 d'abril a Castelló, o mitjançant el vot per correu, d’acord amb la Normativa electoral.
En l'enllaç al final del text, teniu tota la informació i documentació relativa a aquestes eleccions.

Salutacions ben cordials.

Norma Gozálvez Huguet
Presidenta del COEESCV


Valencia, 12 de marzo de 2019

Estimados/as colegiados/as:
Os comunicamos que una vez finalizado el plazo para la presentación de candidaturas a Junta de Gobierno, se han recibido dos candidaturas; una presidida por Norma Gozálvez Huguet y otra presidida por Josep Antoni Martí Bovea. Todos/as los/as componentes cumplen los requisitos para formar parte de las mismas, por lo que la Junta de Gobierno celebrada el 11 de marzo proclamó ambas candidaturas como válidas y la apertura de elecciones a Junta de Gobierno del COEESCV. 

Os animamos a participar en las elecciones presencialmente, en la Asamblea electoral que tendrá lugar el 5 de abril en Castellón, o mediante el voto por correo, de acuerdo con la Normativa electoral.

En el enlace al final del texto, tenéis toda la información y documentación relativa a estas elecciones.

Un cordial saludo.

Norma Gozálvez Huguet
Presidenta del COEESCV

 

ENLLAÇ INFORMACIÓ Y DOCUMENTACIÓN ELECCIONES COEESCV 2019

ENLACE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ELECCIONES COEESCV 2019