Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Jornada: *POLITICAS DE GENERE I IGUALTAT.

Dissabte passat 26 es va celebrar en el col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana, una Jornada emmarcada dins de la celebració del Dia Internacional de l'Educació Social, que continuarà a Castelló el dia 15 d'Octubre i a Alacant en el mes de Novembre.

 

Podem dir que va ser un rotund èxit en tots els sentits, ja que van participar més de 50 persones. D'altra banda les intervencions dels ponents van ser d'alt nivell i l'organització un rotund èxit.

El programa es va iniciar amb una visita a l'exposició que hi havia en la seu del col·legi sobre el “75 Aniversari del vot femení” cedida per l'Ajuntament de València.

A les 10 hores va començar la taula institucional i d'obertura de la Jornada, la taula la va obrir Norma Gozálvez, Presidenta del COEESCV, que va parlar de la celebració del dia de l'Educació Social, així com de la necessitat de la figura de l'Educadora i de l'Educador Social en la societat i en els reptes que en aquests moments s'estan iniciant, tal com ja s'expressava en la Declaració de València. A continuació li va passar la paraula a Sra. Savina Navarro, Directora del Centre Municipal de la Dona (CMIO), Savina va imformar que “en aquests moments de canvis, afortunats canvis, s'ha sol·licitat que s'incloga la figura de l'Educadora i Educador Social, per que fins ara es trobava infravalorada en l'Ajuntament”.

Posteriorment se li va donar la paraula a Sra. Anaïs Meguzzato, Directora General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere. Anaïs, va destacar que el que ens uneix és “el treballar per una societat més justa”, així mateix i des d'un vessant preventiu cap a aquest objectiu i cap al particular de una major Igualtat de Gènere, “és important el treball en els Centres Educatius i que per a açò és fonamental la figura de les i els Educadors Socials, sobretot per les característiques particulars de la nostra formació”. Va acabar animant-nos a participar de manera conjunta amb la Direcció General.

D. Gilbert Gárcia Bartoll, Vicepresident del COEESCV va presentar el VII Congrés d'Educació Social que se celebrarà a Sevilla els dies 21, 22 i 23 d'Abril de 2016 i a continuació D. Ramón Ruiz va informar sobre el curs, a punt de començar, sobre Mediació Mercantil i Civil que imparteix SOLVERS.

Posteriorment varem continuar amb la primera ponència del matí titulat “Apoderament i socialització” impartida per Sra. Tere Mollá. Van iniciar guardant un minut de silenci en memòria de l'última assassinada per la violència masclista ocorreguda el dia anterior. Tere va fer un recorregut històric, molt clarificador, de tot l'aconseguit en matèria d'apoderament de les dones. Posteriorment va parlar de la necessitat de conscienciació a la societat en general i de formació als joves en particular.

Després d'una breu pausa per a cafè, Sara Faubel, Educadora Social i coordinadora de la Secció Professional d'Igualtat del COEESCV, va parlar sobre “La utilització del llenguatge no sexista en l'Educació Social”. Ens va aportar una sèrie de tècniques molt pràctiques per a evitar caure en el llenguatge sexista a l'hora d'escriure.

La Jornada va finalitzar amb la bona valoració dels assistents.

 

ACCEDE A NUESTRA PÁGINA DE FACEBOOK PARA VER ALGUNAS IMÁGENES DEL ACTO

 

JORNADA: POLITICAS DE GENERO E IGUALDAD.

El pasado sábado 26 se celebró en el colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana, una Jornada enmarcada dentro de  la celebración del Día Internacional de la Educación Social, que continuará en Castellón el día 15 de Octubre y en Alicante en el mes de Noviembre.

Podemos decir que fue un rotundo éxito en todos los sentidos, ya que participaron más de 50 personas. Por otro lado las intervenciones de los ponentes fueron de alto nivel y la organización un rotundo éxito.

El programa se inicio con una visita a la exposición que había en la sede del colegio sobre el “75 Aniversario del voto femenino” cedida por el Ayuntamiento de Valencia.

A las 10 horas empezó la mesa institucional y de apertura de la Jornada, la mesa la abrió Norma Gozálvez, Presidenta del COEESCV, que habló de la celebración del día de  la Educación social, así como de la necesidad de la figura de la Educadora y del Educador Social en la sociedad y en los retos que en estos momentos se están iniciando, tal y como ya se expresaba en la Declaración de Valencia. A continuación le paso la pabla a Dña. Sabina Navarro, Directora del Centro Municipal de la Mujer (CMIO), Sabina informo de que “en estos momentos de cambios, afortunados cambios, se ha solicitado que se incluya la figura de la Educadora y Educador Social, por que hasta ahora se encontraba infravalorada en el Ayuntamiento”.

Posteriormente se le dio la palabra a Dña. Anaïs Meguzzato, Directora General del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género. Anaïs, destacó que lo que une es “el trabajar por una sociedad más justa”, así mismo y desde una vertiente preventiva hacia este objetivo y hacia el particular de una mayor Igualdad de Genero, “es importante el trabajo en los Centros Educativos y que para ello es fundamental la figura de las y los Educadores Sociales, sobre todo por las características particulares de nuestra formación”. Termino animándonos a participar de manera conjunta con la Dirección General.

D. Gilbert Gárcia Bartoll,  Vicepresidente del COEESCV presento el VII Congreso de Educación Social que se celebrará en Sevilla los días 21, 22 y 23 de Abril de 2016 y a continuación D. Ramón Ruiz informo sobre el curso que esta a punto de comenzar sobre Mediación Mercantil y Civil que imparte SOLVERS.

Posteriormente continuamos con la primera ponencia de la mañana titulada “Empoderamiento y socialización” impartida por Dña. Tere Mollá. Iniciamos guardando un minuto de silencio en memoria de la última asesinada por la violencia machista ocurrida el día anterior. Tere hizo un recorrido histórico, muy clarificador, de lo conseguido en materia de empoderamiento de las mujeres. Posteriormente habló de la necesidad de concienciación a la sociedad en general y de formación a los jóvenes en particular. 

Después de una breve pausa para café, Sara Faubel, Educadora Social y coordinadora de la Sección Profesional de Igualdad del COEESCV, hablo sobre “La utilización del lenguaje no sexista en la Educación Social”. Nos aporto una serie de técnicas muy prácticas para evitar caer en el lenguaje sexista a la hora de escribir.

La Jornada finalizó con la buena valoración de los asistentes.