Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Termalisme i Animación Sociocultural

En la definició que sobre "termalisme" fa la Generalitat Valenciana, apareixen aspectes molt semblants al concepte d'Animació Sociocultural, això sí acotats al col.lectiu de persones majors: "Programa destinat a la gent gran per a la prevenció, rehabilitació i promoció integral de les mateixes, per tal de millorar la seua qualitat de vida".

Web Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives:
http://www.inclusio.gva.es/ca/web/mayores

DOCV 24 de febrer de 2016, núm. 7727
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
ORDRE 3/2016, de 17 de febrer, de la Vicepresidència del Consell i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de places per a estades en balnearis de la Comunitat Valenciana (Programa Termalisme Valencià).
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/24/pdf/2016_1224.pdf

Prestacions i serveis de les estades
El preu de cada estada inclourà les següents prestacions i serveis:
1. Allotjament durant el període establit en cada convocatòria en habitacions dobles d’ús compartit en un establiment hoteler degudament autoritzat per la conselleria competent en matèria de turisme. El gaudi d’una habitació individual estarà condicionat per les disponibilitats hoteleres i exigirà el pagament d’un suplement diari, l’import del qual vindrà determinat en la corresponent convocatòria.
2. Manutenció en règim de pensió completa, adaptada a les necessitats de les persones usuàries i amb dues modalitats opcionals en el primer plat, el segon plat i les postres.
3. Tractament termal bàsic, que comprendrà: reconeixement mèdic a l’ingressar en el balneari; tractament termal que per a cada usuari/ària prescriga el metge del balneari i seguiment mèdic del tractament amb informe final.
4. Activitats d’animació sociocultural per als/as assistents.
5. Pòlissa d’assegurança que donarà cobertura als sinistres que pogueren patir durant la seua estada en els balnearis les persones que assistisquen, tant en les instal·lacions hoteleres, com en l’estació termal on es realitza el tractament.
6. El preu no inclou el desplaçament (anada i tornada) al balneari des del domicili de les persones beneficiàries, el qual es realitzarà per compte de cada una d’elles.