Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Subvenciones empresas de inserción 2017

Resolució de 19 de juliol de 2017, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen les subvencions públiques destinades a la integració sociolaboral de treballadors i treballadores en situació o risc d’exclusió social en empreses d’inserció i en empreses ordinàries de treball per a 2017. 

Resolución de 19 de julio de 2017, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), por la que se convocan las subvenciones públicas destinadas a la integración sociolaboral de trabajadores y trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en Empresas de Inserción y en empresas ordinarias de trabajo para 2017. 
L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l’article 10, dirigeix l’actuació de la Generalitat primordialment a garantir la igualtat de drets d’homes i dones en tots els àmbits, i en particular en matèria d’ocupació i treball. En compliment d’aquests principis es publica la Llei 1/2007, de 5 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regulen les empreses d’inserció per a fomentar la inclusió social a la Comunitat Valenciana (DOGV de 9 de febrer de 2007). Posteriorment i a nivell nacional es publica la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que part de les mateixes premisses que la norma autonòmica, que reconeix com a tret comú a quasi totes les situacions d’exclusió social, la dificultat per a participar en els mecanismes habituals de formació i inserció laboral. 

Més informació