Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Pla de formació GVA 2016

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació del personal al servei de la Generalitat, per a l’any 2016.

 

L’IVAP, d’acord amb el que disposa l’article 11.2.3 del Decret 154/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, té entre les seues funcions específiques gestionar l’acció formativa i de perfeccionament del personal al servei de la Generalitat i els seus organismes autònoms. Així mateix, en el marc de col·laboració i cooperació institucionals amb altres administracions, coordina i homologa activitats de formació. ...

Més informació

Formamos parte de

 

 

 

OFERTAS COLECTIVO PROFESIONAL